26 Οκτ 2009

Δημόσιου Χρέους .. συνέχεια


Στις 13 και στις 19 Οκτωβρίου το Ελληνικό Δημόσιο προέβη και πάλι σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό με την έκδοση νέων εντόκων γραμματίων συνολικής αξίας 4,96 δισ.€.

Αναλυτικά στις 13/10 άντλησε 1,28 δισ.€ μέσω εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας καθώς και άλλα 1,28 δισ.€ σε έντοκα 12μηνης διάρκειας. Επιπλέον αυτών στις 19/10 αντλήθηκαν 2,4 δισ.€ μέσω εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Το ενδιαφέρον των dealers και των τραπεζών ήταν όπως πάντα ζωηρότατο. Γιατί όχι άλλωστε αφού η δουλειά του μεσάζοντα συνεπάγεται προμήθεια της τάξεως του 0,15 - 0,20 %.

Ας επικαιροποιήσουμε όμως τα στοιχεία του φετινού δημόσιου δανεισμού. Λοιπόν το κατάστιχό μας λέει ότι από 1η Ιανουαρίου 2009 ο ακαθάριστος δανεισμός του Δημοσίου είναι:

 • 3,15 δισ.€ από τα έντοκα γραμμάτια του Ιανουαρίου, συν
 • 5,5 δισ.€ από τα 5ετή ομόλογα, συν
 • 2,8 δισ.€ από το 4ετές ομόλογο με private placement στις 6 Φεβρουαρίου, συν
 • 7 δισ.€ από το 3ετές ομόλογο, συν
 • 7,5 δισ.€ από το 10ετές ομόλογο, συν
 • 3 δισ.€ από το 4ετές ομόλογο με private placement στις 24 Μαρτίου, συν
 • 7 δισ.€ από το 5ετές ομόλογο στις 31 Μαρτίου, συν
 • 2,03 δισ.€ από τα έντοκα γραμμάτια στις 7 Απριλίου, συν
 • 2,08 δισ.€ από τα έντοκα γραμμάτια στις 14 Απριλίου, συν
 • 7,5 δισ.€ από το 3ετές ομόλογο στις 27 Απριλίου
 • 8 δισ.€ από το 10ετές ομόλογο στις 2 Ιουνίου
 • 1,82 δισ.€ από τα 6μηνα και ετήσια έντοκα γραμμάτια στις 14 Ιουλίου
 • 2,4 δισ.€ από τα 3μηνα έντοκα γραμμάτια στις 21 Ιουλίου
 • 1,28 δισ.€ από τα 6μηνα έντοκα γραμμάτια στις 13 Οκτωβρίου
 • 1,28 δισ.€ από τα 12μηνα έντοκα γραμμάτια στις 13 Οκτωβρίου
 • 2,4 δισ.€ από τα 3μηνα έντοκα γραμμάτια στις 19 Οκτωβρίου
Άρα ως σήμερα (26/10/09) το σύνολο του φετινού ακαθάριστου δανεισμού ανέρχεται στα 64,74 δισ.€. Υπενθυμίζεται ότι στον ψηφισμένο από το Κοινοβούλιο κρατικό προϋπολογισμό Αλογοσκούφη για το 2009 είχε προβλεφθεί ότι οι δανειακές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης θα ανέρχονταν στα 40,7 δισ.€. Στη συνέχεια το ποσό αυτό ανέβηκε στα 42 δισ.€ και το Φεβρουάριο αναθεωρήθηκε (ανοδικά πάντα!) στα 43,7 δισ.€. Την Τρίτη 28 Απριλίου η μπάλα έφυγε πολύ πιο μακριά και το δανειακό πρόγραμμα εκτινάχθηκε στα 50 δισ.€. Ύστερα το δανειακό πρόγραμμα όχι μόνο ξεπέρασε τον (πολλάκις αναθεωρημένο) στόχο των 55 δισ.€ αλλά βρέθηκε και μια ανάσα από το φράγμα των 60 δισ.€. Τώρα κι αυτό το 60άρι αποτελεί πια παρελθόν καθώς πάμε για 70 δισ.€ και βλέπουμε..