16 Νοε 2011

Ειδεχθές το πρόγραμμα HELIOS

Παραθέτω αυτολεξεί το σημείο 13 από το Κείμενο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 26 Οκτ. 2011.
"Greece commits future cash flows from project Helios or other privatisation revenue in excess of those already included in the adjustment programme to further reduce indebtedness of the Hellenic Republic by up to 15 billion euros with the aim of restoring the lending capacity of the EFSF"
Μετάφραση:
"Η Ελλάδα δεσμεύει τα μελλοντικά έσοδα από το πρόγραμμα Ήλιος ή έσοδα από άλλες ιδιωτικοποιήσεις πέραν αυτών που ήδη περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προσαρμογής προκειμένου να μειώσει περαιτέρω το χρέος της Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρις του ποσού των 15 δισ ευρώ και με σκοπό την αποκατάσταση της δανειστικής ικανότητας του EFSF
 Δηλαδή, θα φυτέψουμε 200.000 στρέμματα με ηλιακά για να κλείσει η Φράου Μέρκελ τα πυρηνικά της εργοστάσια και τα έσοδα δεν θα πηγαίνουν, όπως μας λένε, στον προϋπολογισμό αλλά στο EFSF.
Μην έχουμε δε καμία αμφιβολία ότι αυτά τα ηλιακά θα επιδοτηθούν από το δικό μας το ΕΣΠΑ!