10 Ιουλ 2009

Από τον Όθωνα στον Αβραμόπουλο

Η παρούσα διαταγή του Ελέω Θεού Άνακτος των Ελλήνων Όθωνος ευρέθη στο προσωπικό αρχείο του Υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου.