29 Ιουλ 2009

Όταν τα Ιερατεία απαιτούν και η Πολιτεία συμμορφώνεται

Ότι η Εκκλησία συνέβαλε, σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, στην καταστροφή των συμβόλων και των κατασκευών της καθ' ημάς κλασσικής αρχαιότητας λίγοι (μη εχέφρονες) θα το αμφισβητήσουν. Άλλωστε τέτοιες πράξεις ήταν και άξιες εικονογράφησης όπως δείχνουν και τα αμέσως παρατιθέμενα παραδείγματα:


Ότι οι Χριστιανοί ενίοτε, αν όχι συχνάκις, τα χρησιμοποίησαν ως μπάζα και δομικά υλικά πάλι είναι γνωστό:

Βέβαια τότε οι κατασκευές της κλασσικής αρχαιότητας ίσως να μην αντιμετωπίζονταν από το Χριστιανισμό ως μνημεία. Όμως τον ίδιο ισχυρισμό θα μπορούσε να επικαλεσθεί κάποιος για να δικαιολογήσει σήμερα τους Ταλιμπάν που στρέφουν τα βαρέα πυροβόλα τους εναντίον των κατασκευών που εμείς θεωρούμε μνημεία.

Άρα η Εκκλησία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να συμπεριφέρεται σαν τους Ταλιμπάν (αποκρύπτωντας την αλήθεια) ή να λειτουργήσει στο πλαίσιο της αστικής πολιτικής πραγματικότητας και να δεχτεί τόσο την αλήθεια (που αυτή πρώτη λέει ότι διδάσκει) όσο και τη λυτρωτική επενέργεια της Συγγνώμης (την οποία ακόμη οφείλει). Για όλα αυτά (και άλλα πολλά) οι πολίτες της χώρας διαδηλώνουν την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το ΛΑΟΣ δεν ακούω να λέει τίποτε για το θέμα... Τι έγιναν οι τόσο προσφιλείς στο κόμμα αυτό "Αρχαίοι Ημών Πρόγονοι" - βάρυναν τελικά λιγότερο στη ζυγαριά των πολιτικών υπολογισμών από τα ενεργά ιερατεία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας;