4 Μαρ 2009

Από τους Τίγρεις στα .. γουρουνάκια της Ευρωζώνης


Ας παίξουμε λίγο με τα ακρωνύμια..

Για τις αναδυόμενους ισχυρούς της παγκόσμιας ξέρουμε το BRIC (Brazil, Russia, India, China).

Τους νεόπτωχους της Ευρωζώνης που οδηγούνται σε εξόντωση από τον μονεταρισμό της ευρωπαϊκής μητρόπολης πώς θα τον πούμε;

Προτείνω το PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain).

Προκηρύσσεται διαγωνισμός ιδεών για τα εκτός Ευρωζώνης θύματα (βλ. Λεττονία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, κτλ)