21 Φεβ 2009

Είμαστε όλοι ιδιώτες


Στις 10 τρέχοντος μηνός εκδικάστηκε, και απορρίφθηκε, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 701 πολιτών καθώς και 2 ΜΚΟ κατά της Ζίμενς (μητρικής και θυγατρικής) με την οποία οι πολίτες αυτοί ζητούσαν από τις μαμά και κόρη Ζίμενς την κατάθεση εγγράφων τα οποία πιθανόν να αποκαλύπτουν ποιοι, πότε, πόσα και πώς τα πήραν (δείτε σχετικά ρεπορτάζ του TVXS καθώς και την ιστοσελίδα των πολιτών).

Στην αίτησή τους οι πολίτες ζητούσαν:

Το σύνολο των ονομάτων και στοιχείων των τυχόν εν ενεργεία και των διατελέσαντων Υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών που - σύμφωνα με τα στοιχεία που οι εναγόμενες διαθέτουν – έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα από αυτές ή έχουν λάβει οιαδήποτε χαριστική παροχή σε είδος, ανεξαρτήτως χρόνου τυχόν παραγραφής των αδικημάτων τους, τα ποσά τα οποία οι καθ’ ών η παρούσα αίτηση έχουν αμέσως ή εμμέσως, μέσω οιωνδήποτε παρενθέτων προσώπων τους καταβάλει για το σκοπό αυτό και/ή τα είδη που έχουν παραχωρήσει και τα πρόσωπα τα οποία έχουν αμέσως ή εμμέσως, μέσω παρενθέτων προσώπων τους, λάβει τέτοια ποσά και/ή χαριστικές παροχές σε είδος, καθώς επίσης και το σύνολο των χρηματικών καταβολών και/ή χαριστικών παροχών σε είδος που αυτές έχουν πραγματοποιήσει σε πολιτικά κόμματα με την ημερομηνία κάθε καταβολής ή χορηγίας, τον τρόπο και τον αποδέκτη της, μαζί με τα ονόματα κάθε φυσικού παρενθέτου προσώπου και/ή διαμεσολαβητή.

Το Πρωτοδικείο απορρίπτοντας την αίτηση εξέφρασε κι ένα σκεπτικό που δημοσιεύεται στην παραπάνω ιστοσελίδα. Ας το δούμε όπως παρατίθεται.

Εν πρώτοις λοιπόν η έδρα σκέφθηκε ότι: "Το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να λαμβάνει γνώση και να αξιώνει τη διαφάνεια ως προς τις δαπάνες και την οικονομική διαχείριση των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών ... δεν αποτελεί ιδιωτικό δικαίωμα."

Σκέφθηκε επίσης η έδρα: "Για την εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών χωρίς την ύπαρξη ιδιωτικής διαφοράς δεν υπάρχει δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων."

Τέλος σκέφθηκε η έδρα: "Το δικαίωμα να λάβει γνώση ο αιτών και όλοι οι Έλληνες πολίτες γνώση των εγγράφων που κατέχουν η Siemens AG και η Siemens Ελλάς, από τα οποία θα αποδειχθούν οι πόροι των πολιτικών κομμάτων, των βουλευτών και των αξιωματούχων του κράτους και εάν αυτοί (οι πόροι) προέρχονται από παράνομες ή όχι οικονομικές ενισχύσεις των (Siemens) προς τα ανωτέρω πρόσωπα δεν αποτελούν έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών δεν πιστοποιούν έννομη σχέση που αφορά τους Έλληνες πολίτες ούτε σχετίζονται με σχετικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν προς το συμφέρον τους."

Αξιοσέβαστη και ορθοδικάζουσα Έδρα σάς άκουσα με μεγάλη προσοχή και συμφωνώ απολύτως και ανεπιφυλάκτως μαζί σας: τα έγγραφα αυτά προφανώς και "δεν αποτελούν έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών" και προφανώς δεν έχουν να κάνουν με "διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν προς το συμφέρον μας".
Καλά τα λέτε. Οι πολίτες σας εννόησαν.. Τουλάχιστον, αυτοί που διαβάζουν προσεκτικά.