23 Ιαν 2009

Ομόλογα 130 δισ. € βρίσκονται σε ξένα χαρτοφυλάκια


Στα 130 δισ. € ανέρχονται σήμερα τα χρεώγραφα του ελληνικού Δημοσίου που έχουν στα χέρια τους οι ξένοι επενδυτές. Το (αναθεωρημένο) ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται στα 245 δισ. €, συνεπώς τα ομόλογα στα ξένα χαρτοφυλάκια αντιπροσωπεύουν το 53% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον τελευταίο Προϋπολογισμό το δημόσιο χρέος (Χρέος Γενικής Κυβέρνησης) στο τέλος του 2008 είναι 229 δισ. €, τουτέστιν 57% του χρέους που είχαμε συσσωρεύσει μέχρι και το 2008 βρίσκεται σε ξένες τράπεζες και επενδυτικούς οίκους.

Φαντάζεστε λοιπόν τι ρευστότητα διαφεύγει προς το εξωτερικό, δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα αυτών των ομολόγων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για την άντληση δανείων από την ΕΚΤ.

Αν θέλετε να μάθετε ποιοι επενδυτικοί φορείς του εξωτερικού ελέγχουν αυτό το τεράστιο ποσό, δείτε την κατατοπιστικότατη ανάλυση του Π. Λεωτσάκου πατώντας εδώ.